COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Dairy

Dairy


Phô Mai - Daisy 2% Low Fat Cottage Cheese 454gr
Phô Mai - Daisy  2% Low Fat Cottage Cheese 454gr

Phô Mai - Daisy 2% Low Fat Cottage Cheese 454gr

252.000₫

Phô Mai - Daisy 4% Cottage Cheese 454gr
Phô Mai - Daisy  4% Cottage Cheese 454gr

Phô Mai - Daisy 4% Cottage Cheese 454gr

252.000₫

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr
Phô Mai Sợi  - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr

172.000₫

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr
Phô Mai Sợi  - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr

175.000₫

Kem Chua - Daisy Original Sour Cream 454gr
Kem Chua - Daisy  Original Sour Cream 454gr

Kem Chua - Daisy Original Sour Cream 454gr

249.000₫