COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Fresh Produce

Fresh Produce

COVID UPDATE

Do hiện tại lượng đơn hàng đang quá tải và tình hình dịch Covid ngày càng căng thẳng và khó khăn, nên tất cả đơn hàng sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo kể từ khi đặt hàng cho đến khi có thông báo mới.
Due to the high volume of orders and current restrictions, all orders will be scheduled for next day delivery until further notice.


Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 5kg
Small Vegetable Box<br>Family of 2-3<br>Roughly 5kg

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 5kg

400.000₫

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 8kg
Large Vegetable Box<br>Family of 3-6<br>Roughly 8kg

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 8kg

600.000₫