Fresh Produce

Fresh Produce


Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg
Small Vegetable Box<br>Family of 2-3<br>Roughly 7kg-8kg

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg

400.000₫

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg
Large Vegetable Box<br>Family of 3-6<br>Roughly 10kg-12kg

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg

600.000₫

Fresh Medjool Dates - Chà Là 340g
Fresh Medjool Dates - Chà Là 340g

Fresh Medjool Dates - Chà Là 340g

205.000₫

Napa Bananas - Chuối Napa 1kg
Napa Bananas - Chuối Napa 1kg
Sold Out

Napa Bananas - Chuối Napa 1kg

30.000₫

Chanh Không Hạt - Seedless Lime 1kg
Chanh Không Hạt - Seedless Lime 1kg

Chanh Không Hạt - Seedless Lime 1kg

40.000₫

Khoai lang mật - Sweet Potato 1kg
Khoai lang mật - Sweet Potato 1kg

Khoai lang mật - Sweet Potato 1kg

45.000₫

Japanese Sweet Potato - Khoai Lang Nhật 1kg
Japanese Sweet Potato - Khoai Lang Nhật 1kg

Japanese Sweet Potato - Khoai Lang Nhật 1kg

40.000₫

Tỏi - Garlic 500gr
Tỏi - Garlic 500gr

Tỏi - Garlic 500gr

40.000₫

Gừng - Ginger 500gr
Gừng - Ginger 500gr

Gừng - Ginger 500gr

62.500₫

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Sold Out

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr

50.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Sold Out

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

50.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 1kg
Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 1kg

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 1kg

70.000₫

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg
Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg

80.000₫

Tỏi Tây - Leeks 350gr
Tỏi Tây - Leeks 350gr

Tỏi Tây - Leeks 350gr

33.000₫

Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr
Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr

Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr

15.000₫

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr
Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr

35.000₫

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr
Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr

60.000₫

Rau Arugula - Arugula 150gr
Rau Arugula - Arugula 150gr

Rau Arugula - Arugula 150gr

36.000₫

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr
Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr

27.000₫

Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr
Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr

Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr

45.000₫

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr
Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr

40.000₫

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 500gr
Cà Chua Nhiều Màu  - Mixed Heirloom Tomato 500gr

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 500gr

65.000₫

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr
Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

45.000₫

Củ Thì Là - Fennel 200gr
Củ Thì Là - Fennel 200gr
Sold Out

Củ Thì Là - Fennel 200gr

34.000₫

Xà Lách - Romaine 500gr
Xà Lách - Romaine 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

50.000₫

Xà Lách - Iceberg 350gr
Xà Lách - Iceberg 350gr
Sold Out

Xà Lách - Iceberg 350gr

50.000₫

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr
Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

32.000₫

Cải Xoắn - Curly Kale 1kg
Cải Xoắn  - Curly Kale 1kg

Cải Xoắn - Curly Kale 1kg

85.000₫

Xà Lách - Green Lollo 500gr
Xà Lách - Green Lollo 500gr

Xà Lách - Green Lollo 500gr

50.000₫

Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg
Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg
Sold Out

Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg

40.000₫

Củ dền lớn - Beetroot 1kg
Củ dền lớn - Beetroot 1kg

Củ dền lớn - Beetroot 1kg

50.000₫

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg
Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

40.000₫

Butternut Squash Organic- Bí Hạt Đậu 1.5 đến 2kg -size lớn
Butternut Squash Organic- Bí Hạt Đậu 1.5 đến 2kg -size lớn

Butternut Squash Organic- Bí Hạt Đậu 1.5 đến 2kg -size lớn

90.000₫

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr
Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

50.000₫

Orchard Breeze "Cara Cara" Orange Size 32 - Cam Cara Úc Size 32
Orchard Breeze
Sold Out

Orchard Breeze "Cara Cara" Orange Size 32 - Cam Cara Úc Size 32

145.000₫

Cà Chua Bi Màu Chocolate - Cherry Chocolate Tomato 500gr
Cà Chua Bi Màu Chocolate - Cherry Chocolate Tomato 500gr
Sold Out

Cà Chua Bi Màu Chocolate - Cherry Chocolate Tomato 500gr

49.000₫

Đậu Ngọt Hà Lan - Sugar Snap Peas 1kg
Đậu Ngọt Hà Lan - Sugar Snap Peas 1kg
Sold Out

Đậu Ngọt Hà Lan - Sugar Snap Peas 1kg

80.000₫