New Meal Boxes available now!

Fresh Vegetables


Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr
Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

40.000₫

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr
Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr

9.000₫

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr
Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr

35.000₫

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc
Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc

20.000₫

Đậu Pháp - Green Beans 150gr
Đậu Pháp - Green Beans 150gr

Đậu Pháp - Green Beans 150gr

11.500₫

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr
Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

25.000₫

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr
Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr

40.000₫

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr
Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

40.000₫

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr
Cà Chua Nhiều Màu  - Mixed Heirloom Tomato 350gr

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr

46.000₫

Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr
Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr

Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr

17.500₫

Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr
Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr

Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr

16.250₫

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr
Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

25.000₫

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr
Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

46.000₫

Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr
Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr

Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr

60.000₫

Gừng - Ginger 100gr
Gừng - Ginger 100gr

Gừng - Ginger 100gr

12.500₫

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr
Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr

40.000₫

Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr
Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr

Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr

125.000₫

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr
Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

19.500₫

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr
Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

36.000₫

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr
Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

19.000₫

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr
Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr

30.000₫

Củ Thì Là - Fennel 100gr
Củ Thì Là - Fennel 100gr
Sold Out

Củ Thì Là - Fennel 100gr

17.000₫

Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr
Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr

Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr

16.250₫

Tỏi - Garlic 100gr
Tỏi - Garlic 100gr

Tỏi - Garlic 100gr

8.000₫

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
New

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr

19.500₫

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
New

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr

35.000₫