COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Imported Meats

Imported Meats

COVID UPDATE

Do hiện tại lượng đơn hàng đang quá tải và tình hình dịch Covid ngày càng căng thẳng và khó khăn, nên tất cả đơn hàng sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo kể từ khi đặt hàng cho đến khi có thông báo mới.
Due to the high volume of orders and current restrictions, all orders will be scheduled for next day delivery until further notice.

Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen
Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen

Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen

1.390.000₫

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

From 820.750₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

From 568.750₫

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

From 717.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

From 402.500₫

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak
Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak

From 250.250₫

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco

650.000₫

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

From 334.250₫

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

From 192.500₫

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

149.750₫

Homestead Grass Fed Cube Roll *A* - Frozen
Homestead Grass Fed Cube Roll *A* - Frozen

Homestead Grass Fed Cube Roll *A* - Frozen

From 171.250₫

Homestead Grass Fed Striploin *A* - Frozen
Homestead Grass Fed Striploin *A* - Frozen

Homestead Grass Fed Striploin *A* - Frozen

From 123.750₫

Flank Steak *A* 500g - Frozen
Flank Steak *A* 500g - Frozen

Flank Steak *A* 500g - Frozen

210.000₫

D-Rump *A* 500g - Frozen
D-Rump *A* 500g - Frozen

D-Rump *A* 500g - Frozen

210.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr

180.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr

150.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs
Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

From 777.700₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 660.000₫

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen
Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

From 1.058.000₫