Butchery

Butchery


Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Sold Out

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

90.000₫

Nạc Lưng Bò Mỹ - USDA Certified Angus Beef Ribeye - 1kg
Nạc Lưng Bò Mỹ - USDA Certified Angus Beef Ribeye - 1kg

Nạc Lưng Bò Mỹ - USDA Certified Angus Beef Ribeye - 1kg

1.160.000₫ Regular price 1.450.000₫

US Prime Picanha - 1kg
US Prime Picanha - 1kg

US Prime Picanha - 1kg

810.000₫ Regular price 910.000₫

US Prime Flank Steak - 1kg
US Prime Flank Steak - 1kg

US Prime Flank Steak - 1kg

810.000₫ Regular price 910.000₫

Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen
Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

From 522.500₫

Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr
Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr

Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr

402.500₫

Thăn Nội Bò Đen Úc - Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg
Thăn Nội Bò Đen Úc -  Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg

Thăn Nội Bò Đen Úc - Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg

3.500.000₫

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA CAB Striploin 1kg
Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA CAB Striploin 1kg

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA CAB Striploin 1kg

1.305.000₫

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

149.750₫

Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr
Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr

Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr

294.000₫

Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr
Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr

Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr

210.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

180.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

150.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs
Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

From 777.700₫

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen
Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

From 1.058.000₫

Thăn Nội Bò Mỹ - USDA Certified Angus Tenderloin
Thăn Nội Bò Mỹ - USDA Certified Angus Tenderloin

Thăn Nội Bò Mỹ - USDA Certified Angus Tenderloin

5.310.000₫