Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Butchery

Butchery


Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

820.750₫

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

717.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen

From 757.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

From 522.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

568.750₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

402.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen

3.500.000₫

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak
Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak
Sold Out

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak

250.250₫

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

650.000₫

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen
Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

1.005.000₫

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen
Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen

165.000₫

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

From 334.250₫

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

From 192.500₫

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

149.750₫

Flank Steak *A* 500g - Frozen
Flank Steak *A* 500g - Frozen

Flank Steak *A* 500g - Frozen

210.000₫

D-Rump *A* 500g - Frozen
D-Rump *A* 500g - Frozen

D-Rump *A* 500g - Frozen

210.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

180.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

150.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs
Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

From 777.700₫

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen
Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

From 1.058.000₫

Chả Lụa 500gr
Chả Lụa 500gr
Sold Out

Chả Lụa 500gr

125.000₫

Lạp xưởng 500gr
Lạp xưởng  500gr
Sold Out

Lạp xưởng 500gr

140.000₫

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

90.000₫

Trứng Tafa - Eggs 10pc
Trứng Tafa - Eggs 10pc

Trứng Tafa - Eggs 10pc

42.000₫