New Meal Boxes available now!

Imported Meats


Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr

180.000₫

Sò Điệp Mỹ - Scallops U10
Sò Điệp Mỹ - Scallops U10

Sò Điệp Mỹ - Scallops U10

From 475.000₫ Regular price 2.156.500₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Bò Úc Xây - Grass Fed Beef Mince 1kg
Bò Úc Xây - Grass Fed Beef Mince 1kg

Bò Úc Xây - Grass Fed Beef Mince 1kg

450.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 660.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr

150.000₫

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco

650.000₫

Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *A*
Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *A*

Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *A*

From 685.000₫ Regular price 2.278.000₫

Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A*
Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A*

Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A*

From 1.529.000₫

Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *YP*
Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *YP*

Nạc Lưng Bò Úc - Grass Fed Cube Roll *YP*

From 1.185.000₫ Regular price 4.740.000₫