Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Pantry

Pantry


Trứng Tafa - Eggs 10pc
Trứng Tafa - Eggs 10pc

Trứng Tafa - Eggs 10pc

42.000₫

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr
Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

105.000₫

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr
Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

125.000₫

Cajun Spice Mix -50g
Cajun Spice Mix -50g
Sold Out

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫

Taco and Fajita Spice Mix -50g
Taco and Fajita Spice Mix -50g
Sold Out

Taco and Fajita Spice Mix -50g

120.000₫

Mediterranean Spice Mix -50g
Mediterranean Spice Mix -50g
Sold Out

Mediterranean Spice Mix -50g

135.000₫

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr
Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm -

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr

215.000₫ Regular price 260.000₫

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml
Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

400.000₫ Regular price 500.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Roasted Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Spicy Three Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Artichoke And Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Original 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr
Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr

Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr

275.000₫ Regular price 338.000₫

Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr
Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr

Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr

275.000₫ Regular price 338.000₫

Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr
Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr

Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr

450.000₫ Regular price 582.000₫

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr
Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr

215.000₫ Regular price 260.000₫

Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr
Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr

Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr

295.000₫ Regular price 360.000₫

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr
Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

350.000₫ Regular price 434.000₫

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr
Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

425.000₫ Regular price 655.000₫

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr
Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

350.000₫ Regular price 545.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

465.000₫ Regular price 675.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

445.000₫ Regular price 600.000₫