Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Pre-Washed Lettuce & Salads

Pre-Washed Lettuce & Salads


Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr
Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg
Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

40.000₫

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg
Large Vegetable Box<br>Family of 3-6<br>Roughly 10kg-12kg

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg

600.000₫

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg
Small Vegetable Box<br>Family of 2-3<br>Roughly 7kg-8kg

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg

400.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Xà Lách - Romaine 500gr
Xà Lách - Romaine 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫

Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 500gr
Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 500gr

Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫

Xà Lách - Green Lollo 500gr
Xà Lách - Green Lollo 500gr
Sold Out

Xà Lách - Green Lollo 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫