Pre-Washed Lettuce & Salads

Pre-Washed Lettuce & Salads


Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr
Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

50.000₫

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg
Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

Cải Ngọt - Leaf Mustard 1kg

40.000₫

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg
Large Vegetable Box<br>Family of 3-6<br>Roughly 10kg-12kg

Large Vegetable Box
Family of 3-6
Roughly 10kg-12kg

600.000₫

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg
Small Vegetable Box<br>Family of 2-3<br>Roughly 7kg-8kg

Small Vegetable Box
Family of 2-3
Roughly 7kg-8kg

400.000₫

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Sold Out

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr

50.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Sold Out

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

50.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Rau Arugula - Arugula 150gr
Rau Arugula - Arugula 150gr

Rau Arugula - Arugula 150gr

36.000₫

Xà Lách - Romaine 500gr
Xà Lách - Romaine 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

50.000₫

Xà Lách - Iceberg 350gr
Xà Lách - Iceberg 350gr
Sold Out

Xà Lách - Iceberg 350gr

50.000₫

Xà Lách - Green Lollo 500gr
Xà Lách - Green Lollo 500gr

Xà Lách - Green Lollo 500gr

50.000₫