Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Ready-To-Eat Meals

Ready-To-Eat Meals


Hoisin Chicken
Hoisin Chicken
Sold Out

Hoisin Chicken

95.000₫

Thai Basil Chicken
Thai Basil Chicken

Thai Basil Chicken

85.000₫

Kung Pao Chicken
Kung Pao Chicken

Kung Pao Chicken

95.000₫

Thai Chicken with Coconut Glaze
Thai Chicken with Coconut Glaze

Thai Chicken with Coconut Glaze

85.000₫

5 Spice Chicken & Pumpkin Mash
5 Spice Chicken & Pumpkin Mash

5 Spice Chicken & Pumpkin Mash

105.000₫

Forest Mushroom Chicken & Potato Dauphinoise
Forest Mushroom Chicken & Potato Dauphinoise

Forest Mushroom Chicken & Potato Dauphinoise

105.000₫

Vegetable Red Curry
Vegetable Red Curry

Vegetable Red Curry

85.000₫

Chicken Satay Stir-Fry
Chicken Satay Stir-Fry

Chicken Satay Stir-Fry

85.000₫

Lemon Pepper Chicken & Creamed Spinach
Lemon Pepper Chicken & Creamed Spinach
Sold Out

Lemon Pepper Chicken & Creamed Spinach

105.000₫

Red Curry Beef
Red Curry Beef

Red Curry Beef

135.000₫

Ginger Beef & Broccoli
Ginger Beef & Broccoli

Ginger Beef & Broccoli

145.000₫

Keto Pork Tenderloin & Blue Cheese Sauce
Keto Pork Tenderloin & Blue Cheese Sauce

Keto Pork Tenderloin & Blue Cheese Sauce

125.000₫

Roast Beef & Mashed Potatoes
Roast Beef & Mashed Potatoes
Sold Out

Roast Beef & Mashed Potatoes

185.000₫

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese

Spaghetti Bolognese

145.000₫

Vegetable Chow Mein
Vegetable Chow Mein

Vegetable Chow Mein

85.000₫

Spaghetti & Meatballs Marinara
Spaghetti & Meatballs Marinara

Spaghetti & Meatballs Marinara

175.000₫