COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Sauces, Dressings & Dips

Sauces, Dressings & Dips


Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml
Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

125.000₫

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml
Xốt Nấm  - Mushroom Sauce 200ml
Sold Out

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml

125.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Original 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Spicy Three Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr

139.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

675.000₫

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Sold Out

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml

105.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Roasted Garlic 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Artichoke And Garlic 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml
Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

150.000₫

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr
Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

655.000₫

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr
Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

545.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

600.000₫

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr
Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

295.000₫