Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Spices

Spices


Taco and Fajita Spice Mix -50g
Taco and Fajita Spice Mix -50g
Sold Out

Taco and Fajita Spice Mix -50g

120.000₫

Mediterranean Spice Mix -50g
Mediterranean Spice Mix -50g
Sold Out

Mediterranean Spice Mix -50g

135.000₫

Cajun Spice Mix -50g
Cajun Spice Mix -50g
Sold Out

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫