Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

650.000₫

Succulent Australian Grass-Fed Veal from the Victoria region of Australia

Tặng rau mùi thyme và/hoặc bay leaf dùng để ướp thịt khi quý khách mua sản phẩm


Khối Lượng: 0.8 – 1.33kg/cây
Piece weight: 0.8 to 1.3kg/piece

Sản phẩm này chỉ bán nguyên khối - Nhân viên Only Natural sẽ liên hệ quý khách để chốt số kg thực tế

Item is sold as a whole piece only - Our team will contact you for the final price and quantity