COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

950.000₫

Được phân phối độc quyền và vận chuyển bằng đường hàng không từ Melbourne, Úc

Exclusive distribution, directly sourced and air-shipped from Melbourne, Australia

Top Paddock lambs are second cross British and European breeds chosen for their sturdy frame, excellent meat distribution across the carcass and the eating quality of their meat. The animals have been allowed to graze freely on some of Australia’s finest natural pastures of clover and rye grasses, resulting in a delicious subtle flavor.

Lamb Rack (cutlets): Versatile and easy to cook, lamb racks can be roasted as a whole or cut between the bones into cutlets. Cutlets are tender and flavorful. 

Cooking Methods: roast, barbecue, pan fry

https://www.meattender.com.au/top-paddock-lamb/
*Product is Halal Certified*
Khối Lượng: 0.6 – 0.8kg/cây
Sản phẩm này chỉ bán nguyên khối - Nhân viên Only Natural sẽ liên hệ quý khách để chốt số kg thực tế

Item is sold as a whole piece only - Our team will contact you for the final price and quantity