COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Cajun Spice Mix -50g

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫
Only Natural's Cajun Spice Mix is a blend of premium spices, like garlic, onion, paprika and red pepper that is ideal for recipes that call for the traditional flavor of southern Louisiana. Specially made for home chefs to inspire extraordinary family meals. Try on all of your Cajun-inspired cuisine such as, fish, prawns, shrimp, crawfish, jambalaya, gumbo, or even chicken.