COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

568.750₫

Exclusive distribution, directly sourced and air-shipped from Brisbane, Australia 

The perfect all-around eating experience – never settle for anything less. The Jack’s Creek 150 days Black Angus beef’s superiority is a result of its juicy and delicious flavor.

https://www.jackscreek.com.au/
*Product is Halal Certified*

*Weight range may vary by +/- 50gr*