COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Xốt Nấm  - Mushroom Sauce 200ml

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml

125.000₫

 

A sauce made with button and king oyster mushrooms, white wine, chicken and beef stock and cream. Will compliment any meal with steak, chicken, pork, seabass or simply add to pasta.

 

 

INGREDIENTS: HEAVY CREAM, CHICKEN STOCK, BEEF STOCK, WHITE WINE, MUSHROOMS, ONION, OLIVE OIL
CONTAINS: MILK

 

 

Empty contents into a small saucepan over low heat, stirring occasionally.
Do not allow sauce to boil.

Nutrition Info

 

Ingredient List

 

INGREDIENTS: HEAVY CREAM, CHICKEN STOCK, BEEF STOCK, WHITE WINE, MUSHROOMS, ONION, OLIVE OIL
CONTAINS: MILK

 

Heating Instructions

 

Empty contents into a small saucepan over low heat, stirring occasionally.
Do not allow sauce to boil.

Delivery Fee's