COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr
Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr

Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr

582.000₫

This product brings the flavor and aroma of the wood onto the table. There are seven varieties of mushrooms that make this product what it is: Porcini, Gallinacci, Brown Stew Fungi, Paddy Straw, Shiitake, Castagnoli and Sanguignoli mushrooms, prepared in a delicate creamy sauce that enhances the rich mushroom flavor. A little of this product goes a long way and makes every dish special.