COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr
Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr
Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

295.000₫
Black olives in prime quality olive oil with a pinch of salt, make this paste smooth and creamy with a rich intense flavor. Ideal as a filling for savory pies as well as giving additional flavor to sauces. Exquisite with bread and cheese.