Delivery is not available for Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (excluding District 2), Quận 9. All orders will be scheduled for delivery as soon as possible. Please be aware this could be 1-3 days. Our sales and delivery teams will contact you to schedule a delivery day. / Hiện giao hàng không áp dụng cho những khu vực sau: Bình Tân, Quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức (Không bao gồm Quận 2), Quận 9. Tất cả các đơn hàng sẽ được hẹn giao trong thời gian sớm nhất. Đơn hàng có thể sẽ được giao từ 1-3 ngày. Bộ phận điều phối đơn hàng của Only Natural sẽ liên hệ với bạn để hẹn ngày giao hàng.

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

1.005.000₫

Succulent Australian Grass-Fed Veal from the Victoria region of Australia

 

Khối Lượng: 0.8 – 1.33kg/cây
Piece weight: 0.8 to 1.3kg/piece

Sản phẩm này chỉ bán nguyên khối - Nhân viên Only Natural sẽ liên hệ quý khách để chốt số kg thực tế

Item is sold as a whole piece only - Our team will contact you for the final price and quantity