COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr
Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

434.000₫

Sour cherries with amaranth red color. The intense acidulous note of the fruit is combined with the sweetness of the syrup to give ice cream, soft desserts, and fruit salads a touch of vivacity.