COVID UPDATE: Due to current restrictions, all Ready-To-Eat Meals will have limited availability. Vegetable Boxes and Imported Meats are available as usual. All orders will be scheduled for next day delivery until further notice. / THÔNG TIN CẬP NHẬT: Theo tình hình dịch bệnh Covid ngày càng căng thẳng, hiện tất cả phần ăn chế biến sẵn sẽ có hạn chế về lượng đơn hàng mỗi ngày. Thùng rau củ quả và Thịt nhập khẩu thì vẫn luôn sẵn sàng như trước đây. Tất cả đơn hàng đặt trong ngày sẽ được sắp xếp giao vào ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr
Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr
Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr

260.000₫
These capers known from the Sicilian tradition, preserve the intense aroma typical of the Mediterranean area. Ideal in appetizing aperitifs, hors d'oeuvres, and fish dishes.