Đã có sẵn kế hoạch bữa ăn Meal Boxes

Rau củ baby


Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr
Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

40.000₫

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr
Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

25.000₫

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr
Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

40.000₫

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr
Cà Chua Nhiều Màu  - Mixed Heirloom Tomato 350gr

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr

46.000₫

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr
Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

46.000₫

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr
Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

25.000₫

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr
Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

19.500₫

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr
Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

36.000₫

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr
Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

19.000₫

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
New

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr

19.500₫

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
New

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr

35.000₫