THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Baby Vegetables

Rau củ baby


Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng 8kg
Thùng Rau Củ Quả Lớn<br>Dành cho gia đình 3-6 người<br>Khoảng 8kg

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng 8kg

600.000₫

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng 5kg
Thùng Rau Củ Quả Nhỏ<br>Dành cho gia đình 2-3 người<br>Khoảng 5kg

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng 5kg

400.000₫