THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Dairy

Sản phẩm bơ sữa


Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr
Phô Mai Sợi  - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mild Cheddar Cheese 226gr

175.000₫

Anchor Unsalted Butter - Bơ Lạt 227g
Anchor Unsalted Butter - Bơ Lạt 227g

Anchor Unsalted Butter - Bơ Lạt 227g

117.000₫

Anchor Butter Salted - Bơ Mặn 250g
Anchor Butter Salted - Bơ Mặn 250g

Anchor Butter Salted - Bơ Mặn 250g

117.000₫

Phô Mai Sợi - Kraft Finely Shredded Cheddar & Monterey Jack Mexican Style
Phô Mai Sợi  - Kraft Finely Shredded Cheddar & Monterey Jack Mexican Style

Phô Mai Sợi - Kraft Finely Shredded Cheddar & Monterey Jack Mexican Style

175.000₫

Anchor Whipping Cream 250ml
Anchor Whipping Cream 250ml
Sold Out

Anchor Whipping Cream 250ml

78.000₫