THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Sản phẩm bơ sữa


Phô Mai - Daisy 2% Low Fat Cottage Cheese 454gr
Phô Mai - Daisy  2% Low Fat Cottage Cheese 454gr

Phô Mai - Daisy 2% Low Fat Cottage Cheese 454gr

252.000₫

Phô Mai - Daisy 4% Cottage Cheese 454gr
Phô Mai - Daisy  4% Cottage Cheese 454gr

Phô Mai - Daisy 4% Cottage Cheese 454gr

252.000₫

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr
Phô Mai Sợi  - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr

Phô Mai Sợi - Kraft Shredded Mexican Monterey Cheese 226gr

172.000₫

Kem Chua - Daisy Original Sour Cream 454gr
Kem Chua - Daisy  Original Sour Cream 454gr

Kem Chua - Daisy Original Sour Cream 454gr

249.000₫