THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Fresh Herbs

Rau gia vị tươi


Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg
Thùng Rau Củ Quả Lớn<br>Dành cho gia đình 3-6 người<br>Khoảng từ 10kg đến 12kg

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg

600.000₫

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg
Thùng Rau Củ Quả Nhỏ<br>Dành cho gia đình 2-3 người<br>Khoảng từ 7kg đến 8kg

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg

400.000₫

Tỏi - Garlic 500gr
Tỏi - Garlic 500gr

Tỏi - Garlic 500gr

40.000₫

Tỏi Tây - Leeks 350gr
Tỏi Tây - Leeks 350gr

Tỏi Tây - Leeks 350gr

33.000₫

Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr
Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr

Lá Chanh Thái - Kaffir Lime Leaves Frozen 30gr

15.000₫

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr
Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 100gr

35.000₫

Lá Bạc Hà - Mint 30gr
Lá Bạc Hà - Mint 30gr
Sold Out

Lá Bạc Hà - Mint 30gr

7.500₫

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr
Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

45.000₫

Rau Xô Thơm - Sage 100gr
Rau Xô Thơm - Sage 100gr

Rau Xô Thơm - Sage 100gr

35.000₫

Lá Xạ Hương - Thyme 100gr
Lá Xạ Hương - Thyme 100gr

Lá Xạ Hương - Thyme 100gr

35.000₫