Đã có sẵn kế hoạch bữa ăn Meal Boxes

Rau tươi sạch


Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 120gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 120gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 120gr

27.000₫

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr
Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 200gr

40.000₫

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr
Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 150gr

9.000₫

Rau Arugula - Arugula 120gr
Rau Arugula - Arugula 120gr

Rau Arugula - Arugula 120gr

29.000₫

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr
Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr

Khoai Tây Vàng - Yellow Dutch Potato 500gr

35.000₫

Chanh Vàng - Yellow Lemon 150gr
Chanh Vàng - Yellow Lemon 150gr

Chanh Vàng - Yellow Lemon 150gr

27.000₫

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc
Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2pc

20.000₫

Cải Bó Xôi - Spinach Bunched 200gr
Cải Bó Xôi  - Spinach Bunched 200gr

Cải Bó Xôi - Spinach Bunched 200gr

22.000₫

Đậu Pháp - Green Beans 150gr
Đậu Pháp - Green Beans 150gr

Đậu Pháp - Green Beans 150gr

11.500₫

Xà Lách - Iceberg 200gr
Xà Lách - Iceberg 200gr

Xà Lách - Iceberg 200gr

20.000₫

Lá Bạc Hà - Mint 20gr
Lá Bạc Hà - Mint 20gr

Lá Bạc Hà - Mint 20gr

5.000₫

Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr
Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr

9.000₫

Rau Roquette - Wild Rocket 120gr
Rau Roquette - Wild Rocket 120gr

Rau Roquette - Wild Rocket 120gr

29.000₫

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr
Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 200gr

25.000₫

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr
Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 500gr

40.000₫

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr
Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 200gr

40.000₫

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr
Cà Chua Nhiều Màu  - Mixed Heirloom Tomato 350gr

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 350gr

46.000₫

Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr
Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr

Ớt Chuông Đỏ - Red Capsicum 250gr

17.500₫

Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr
Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr

Ớt Chuông Vàng - Yellow Capsicum 250gr

16.250₫

Cải Xoắn - Curly Kale 120gr
Cải Xoắn  - Curly Kale 120gr

Cải Xoắn - Curly Kale 120gr

17.000₫

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr
Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 250gr

25.000₫

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr
Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

Cà Chua Bi Truss - Truss Tomato 350gr

46.000₫

Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr
Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr

Hành Tím Đà Lạt - Da Lat Red Onion 500gr

60.000₫

Gừng - Ginger 100gr
Gừng - Ginger 100gr

Gừng - Ginger 100gr

12.500₫

Xà Lách - Red Oakleaf 200gr
Xà Lách - Red Oakleaf 200gr

Xà Lách - Red Oakleaf 200gr

20.000₫

Tỏi Tây - Leeks 100gr
Tỏi Tây - Leeks 100gr

Tỏi Tây - Leeks 100gr

9.500₫

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr
Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr

7.000₫

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr
Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 500gr

40.000₫

Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr
Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr

Măng Tây Xanh - Large Green Asparagus 500gr

125.000₫

Xà Lách - Romaine 200gr
Xà Lách - Romaine 200gr

Xà Lách - Romaine 200gr

20.000₫

Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 200gr
Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 200gr

Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 200gr

20.000₫

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr
Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

Củ Hành Trắng Baby - Baby White Onion 200gr

19.500₫

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr
Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

Củ Cải Turnip - Mixed Turnips 250gr

36.000₫

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr
Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 200gr

19.000₫

Xà Lách - Green Oakleaf 200gr
Xà Lách - Green Oakleaf 200gr

Xà Lách - Green Oakleaf 200gr

20.000₫

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr
Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 500gr

30.000₫

Rau Kinh Giới - Oregano 20gr
Rau Kinh Giới - Oregano 20gr

Rau Kinh Giới - Oregano 20gr

7.000₫

Rau Hung Tây - Basil 40gr
Rau Hung Tây - Basil 40gr

Rau Hung Tây - Basil 40gr

14.500₫

Rau Mizuna - Mizuna 120gr
Rau Mizuna - Mizuna 120gr

Rau Mizuna - Mizuna 120gr

20.000₫

Lá Xạ Hương - Thyme 20gr
Lá Xạ Hương - Thyme 20gr
Sold Out

Lá Xạ Hương - Thyme 20gr

7.000₫

Củ Thì Là - Fennel 100gr
Củ Thì Là - Fennel 100gr
Sold Out

Củ Thì Là - Fennel 100gr

17.000₫

Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr
Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr

Ớt Chuông Xanh - Green Capsicum 250gr

16.250₫

Tỏi - Garlic 100gr
Tỏi - Garlic 100gr

Tỏi - Garlic 100gr

8.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 200gr
Xà Lách - Frissee X Fine 200gr
New

Xà Lách - Frissee X Fine 200gr

17.000₫

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr
New

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 200gr

19.500₫

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr
New

Khoai Tây Bi - Baby Potato 500gr

35.000₫

Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr
Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr
Sold Out

Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr

5.000₫

Rau Xô Thơm - Sage 20gr
Rau Xô Thơm - Sage 20gr
Sold Out

Rau Xô Thơm - Sage 20gr

7.000₫