THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Fresh Vegetables

Rau củ sạch


Bí Hạt Đậu Organic 1kg
Bí Hạt Đậu Organic 1kg

Bí Hạt Đậu Organic 1kg

90.000₫

Củ dền lớn - Beetroot 1kg
Củ dền lớn - Beetroot 1kg

Củ dền lớn - Beetroot 1kg

50.000₫

Bí Hạt Đậu Organic 1kg
Bí Hạt Đậu Organic 1kg

Bí Hạt Đậu Organic 1kg

35.000₫

Ớt Hiểm Đỏ - Red Chilli - 500gr
Ớt Hiểm Đỏ - Red Chilli - 500gr

Ớt Hiểm Đỏ - Red Chilli - 500gr

38.000₫

Cải Sú Tim 1kg
Cải Sú Tim 1kg
Sold Out

Cải Sú Tim 1kg

40.000₫

Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg
Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg
Sold Out

Cà Rốt Đà Lạt - Da Lat Carrots 1kg

30.000₫

Dưa leo baby - Baby Cucumber 1kg
Dưa leo baby - Baby Cucumber 1kg
Sold Out

Dưa leo baby - Baby Cucumber 1kg

50.000₫

Khoai lang mật - Sweet Potato
Khoai lang mật - Sweet Potato

Khoai lang mật - Sweet Potato

45.000₫

Napa Bananas - Chuối Napa 1kg
Napa Bananas - Chuối Napa 1kg

Napa Bananas - Chuối Napa 1kg

30.000₫

Bí Hạt Đậu Organic 1kg
Bí Hạt Đậu Organic 1kg
Sold Out

Bí Hạt Đậu Organic 1kg

40.000₫

Khoai Mỡ 1kg
Khoai Mỡ 1kg

Khoai Mỡ 1kg

35.000₫

Cần Tây - Celery 1kg
Cần Tây - Celery 1kg
Sold Out

Cần Tây - Celery 1kg

50.000₫

Bắp Cải Sú Tim 1kg
Bắp Cải Sú Tim 1kg

Bắp Cải Sú Tim 1kg

40.000₫

Khoai Lang Nhật 1kg
Khoai Lang Nhật 1kg

Khoai Lang Nhật 1kg

40.000₫

Su Hào Xanh 1kg
Su Hào Xanh 1kg

Su Hào Xanh 1kg

40.000₫

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg
Thùng Rau Củ Quả Lớn<br>Dành cho gia đình 3-6 người<br>Khoảng từ 10kg đến 12kg

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg

600.000₫

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg
Thùng Rau Củ Quả Nhỏ<br>Dành cho gia đình 2-3 người<br>Khoảng từ 7kg đến 8kg

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg

400.000₫

Tỏi - Garlic 500gr
Tỏi - Garlic 500gr

Tỏi - Garlic 500gr

40.000₫

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 1kg
Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 1kg

Cà Chua Bò - Big Beef Tomato 1kg

60.000₫

Khoai Tây Vàng - 1kg
Khoai Tây Vàng - 1kg

Khoai Tây Vàng - 1kg

70.000₫

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 500gr
Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 500gr

Dưa Leo Nhật - Japanese Cucumber 500gr

30.000₫

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg
Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg

Củ Hành Trắng - Da Lat White Onion 1kg

80.000₫

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2 pieces
Bắp Mỹ - Yellow Corn 2 pieces

Bắp Mỹ - Yellow Corn 2 pieces

20.000₫

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 500gr
Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 500gr
Sold Out

Bí Ngòi Nhỏ - Mixed Baby Squash 500gr

50.000₫ Regular price 75.000₫

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 500gr
Cà Chua Bi - Cherry Tomato 500gr

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 500gr

49.000₫

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr
Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr

Cà Rốt Baby Nhiều Màu - Heirloom Carrots 500gr

60.000₫

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr
Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr

Củ Dền Baby - Mixed Baby Beetroot 350gr

27.000₫

Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr
Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr

Củ Cải Turnip Trắng - White Turnips 500gr

40.000₫

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr
Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr

Củ Cải Nhật - Mixed Japanese Radish 350gr

40.000₫

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 500gr
Cà Chua Nhiều Màu  - Mixed Heirloom Tomato 500gr

Cà Chua Nhiều Màu - Mixed Heirloom Tomato 500gr

65.000₫

Đậu Pháp - Green Beans 1kg
Đậu Pháp - Green Beans 1kg

Đậu Pháp - Green Beans 1kg

70.000₫

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr
Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

32.000₫