THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Butchery

Sản Phẩm Thịt


Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Sold Out

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

90.000₫

Nạc Lưng Úc - Wagyu Cube Roll MB6/7 350gr
Nạc Lưng Úc - Wagyu Cube Roll MB6/7 350gr

Nạc Lưng Úc - Wagyu Cube Roll MB6/7 350gr

820.750₫

Thăn Ngoại Úc - Wagyu Striploin MB6/7
Thăn Ngoại Úc - Wagyu Striploin MB6/7

Thăn Ngoại Úc - Wagyu Striploin MB6/7

717.500₫

Bò Đen Úc - Black Angus Porterhouse mb3+ *Frozen*
Bò Đen Úc - Black Angus Porterhouse mb3+ *Frozen*

Bò Đen Úc - Black Angus Porterhouse mb3+ *Frozen*

From 757.500₫

Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen
Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

Bò Đen Úc - Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

From 522.500₫

Nạc Lưng Bò Đen Úc -Black Angus Cube Roll mb3+ 350gr
Nạc Lưng Bò Đen Úc -Black Angus Cube Roll mb3+ 350gr

Nạc Lưng Bò Đen Úc -Black Angus Cube Roll mb3+ 350gr

568.750₫

Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr
Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr

Thăn Ngoại Bò Đen Úc - Black Angus Striploin mb3+ 350gr

402.500₫

Thăn Nội Bò Đen Úc - Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg
Thăn Nội Bò Đen Úc -  Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg

Thăn Nội Bò Đen Úc - Black Angus Tenderloin mb3+ 2.5kg

3.500.000₫

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

650.000₫

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

149.750₫

Nạc Lưng Bò Úc - Homestead Cube Roll *A*
Nạc Lưng Bò Úc - Homestead Cube Roll *A*

Nạc Lưng Bò Úc - Homestead Cube Roll *A*

From 171.250₫

Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr
Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr

Nạm Bò Úc - Flank Steak *A* 700gr

294.000₫

Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr
Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr

Mong Bò Úc - D-Rump *A* 500gr

210.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

180.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

150.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc Còn Mỡ - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc Còn Mỡ - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc Còn Mỡ - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs
Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

From 777.700₫

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen
Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

From 1.058.000₫

Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A* 2.5kg Whole Piece
Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A* 2.5kg Whole Piece

Thăn Nội Bò Úc - Grass Fed Tenderloin *A* 2.5kg Whole Piece

1.737.500₫