THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Butchery

Sản Phẩm Thịt


Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Cube Roll MB6/7

820.750₫

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7
Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

Jack's Creek 500 days Grain Fed Wagyu Striploin MB6/7

717.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Porterhouse mb3+ - Frozen

From 757.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus T-Bone mb3+ - Frozen

From 522.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Cube Roll mb3+

568.750₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Striploin mb3+

402.500₫

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen
Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen

Jack's Creek 150 days Grain Fed Black Angus Tenderloin mb3+ - Frozen

3.500.000₫

Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen
Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen

Jack's Creek 120 days Grain Fed Black Angus Tomahawk Steak mb2+ - Frozen

1.390.000₫

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak
Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak
Sold Out

Jack's Creek 120 days Grain Fed Angus Flank Steak

250.250₫

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen
Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

Bắp Bê Có Xương - Veal Osso Bucco - Frozen

650.000₫

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen
Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

Thăn Nội Bê Úc - Veal Tenderloin - Frozen

1.005.000₫

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen
Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen

Thăn Ngoại Bò Mỹ - USDA Choice Striploin 300gr steak - Frozen

165.000₫

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Cube Roll *YP* - Frozen

From 334.250₫

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Striploin *YP* - Frozen

From 192.500₫

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen
Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

Murray Pure Grass Fed Oyster Blade *YP* - Frozen

149.750₫

Flank Steak *A* 500g - Frozen
Flank Steak *A* 500g - Frozen

Flank Steak *A* 500g - Frozen

210.000₫

D-Rump *A* 500g - Frozen
D-Rump *A* 500g - Frozen

D-Rump *A* 500g - Frozen

210.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen
Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Wagyu Burger 2x150gr - Frozen

180.000₫

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen
Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

Burger Bò Úc - Black Angus Patty 2x150gr - Frozen

150.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On
Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc - Australian Lamb Rack Cap On

From 760.000₫

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs
Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

Top Paddock Australian Lamb Spare Ribs

From 777.700₫

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen
Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

Merri Valley Australian Bone-in Lamb Leg - Frozen

From 1.058.000₫

Chả Lụa 500gr
Chả Lụa 500gr
Sold Out

Chả Lụa 500gr

125.000₫

Lạp xưởng 500gr
Lạp xưởng  500gr

Lạp xưởng 500gr

140.000₫

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg
Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

90.000₫

Trứng Tafa - Eggs 10pc
Trứng Tafa - Eggs 10pc

Trứng Tafa - Eggs 10pc

42.000₫