THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Pantry

Gia vị nhà bếp


Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml
Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

150.000₫

Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml
Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

125.000₫

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml
Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml
Sold Out

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml

125.000₫

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr
Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

105.000₫

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr
Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

125.000₫

Cà Chua Ngâm Dầu - Sundried Tomato in Oil 200gr
Cà Chua Ngâm Dầu - Sundried Tomato in Oil 200gr
Sold Out

Cà Chua Ngâm Dầu - Sundried Tomato in Oil 200gr

105.000₫

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr
Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm -

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr

260.000₫

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml
Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

500.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Roasted Garlic 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Spicy Three Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Artichoke And Garlic 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Original 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr

139.000₫

Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr
Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr

Nấm Ngâm Dầu - Sauteed Mushrooms Mix 800gr

582.000₫

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr
Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Caper Fruits In Vinegar 530gr

260.000₫

Mận Ngâm Rượu - Whole Plums In Wine 800gr
Mận Ngâm Rượu - Whole Plums In Wine 800gr

Mận Ngâm Rượu - Whole Plums In Wine 800gr

360.000₫

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr
Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

434.000₫

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr
Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

655.000₫

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr
Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

545.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

675.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

600.000₫

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr
Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

295.000₫

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Sold Out

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml

105.000₫

Mediterranean Spice Mix -50g
Mediterranean Spice Mix -50g

Mediterranean Spice Mix -50g

135.000₫

Taco and Fajita Spice Mix -50g
Taco and Fajita Spice Mix -50g

Taco and Fajita Spice Mix -50g

120.000₫

Cajun Spice Mix -50g
Cajun Spice Mix -50g

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫