THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Pantry

Gia vị nhà bếp


Trứng Tafa - Eggs 10pc
Trứng Tafa - Eggs 10pc

Trứng Tafa - Eggs 10pc

42.000₫

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr
Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

Oliu Mix Cay - Spicy Mixed Olives 200Gr

105.000₫

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr
Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

Lõi Atiso Ngâm Dầu - Artichoke Hearts in Oil 200gr

125.000₫

Cajun Spice Mix -50g
Cajun Spice Mix -50g
Sold Out

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫

Taco and Fajita Spice Mix -50g
Taco and Fajita Spice Mix -50g
Sold Out

Taco and Fajita Spice Mix -50g

120.000₫

Mediterranean Spice Mix -50g
Mediterranean Spice Mix -50g
Sold Out

Mediterranean Spice Mix -50g

135.000₫

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr
Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm -

Nụ Bạch Hoa Ngâm Dấm - "Lacrimella" Capers In Vinegar 540gr

215.000₫ Regular price 260.000₫

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml
Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

Hạt Dẻ Ngâm Mật Ong - Chestnuts In Honey 1000ml

400.000₫ Regular price 500.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Roasted Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Spicy Three Pepper 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Artichoke And Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Original 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr

111.200₫ Regular price 139.000₫

Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr
Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr

Oliu Ngâm - Ristoris Pitted Kalamon Olives 800gr

275.000₫ Regular price 338.000₫

Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr
Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr

Oliu Ngâm - Ristoris Whole Kalamata Olives 800gr

275.000₫ Regular price 338.000₫

Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr
Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr

Nấm Ngâm Dầu - Ristoris Sauteed Mushrooms Mix 800gr

450.000₫ Regular price 582.000₫

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr
Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr

Trái Bạch Hoa Ngâm Dấm - Ristoris Caper Fruits In Vinegar 530gr

215.000₫ Regular price 260.000₫

Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr
Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr

Mận Ngâm Rượu - Ristoris Whole Plums In Wine 800gr

295.000₫ Regular price 360.000₫

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr
Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

Trái Anh Đào Ngâm Siro - Black Cherries In Syrup 1050gr

350.000₫ Regular price 434.000₫

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr
Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

425.000₫ Regular price 655.000₫

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr
Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

350.000₫ Regular price 545.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

465.000₫ Regular price 675.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

445.000₫ Regular price 600.000₫