THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Rau xanh và salad


Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng 8kg
Thùng Rau Củ Quả Lớn<br>Dành cho gia đình 3-6 người<br>Khoảng 8kg

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng 8kg

600.000₫

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng 5kg
Thùng Rau Củ Quả Nhỏ<br>Dành cho gia đình 2-3 người<br>Khoảng 5kg

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng 5kg

400.000₫

Xà Lách - Red Oakleaf 350gr
Xà Lách - Red Oakleaf 350gr

Xà Lách - Red Oakleaf 350gr

35.000₫

Xà Lách - Green Oakleaf 350gr
Xà Lách - Green Oakleaf 350gr

Xà Lách - Green Oakleaf 350gr

35.000₫

Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 350gr
Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 350gr

Xà Lách Mỡ - Green Butterhead 350gr

35.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 350gr
Xà Lách - Frissee X Fine 350gr

Xà Lách - Frissee X Fine 350gr

35.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Rau Arugula - Arugula 150gr
Rau Arugula - Arugula 150gr

Rau Arugula - Arugula 150gr

36.000₫

Rau Roquette - Wild Rocket 150gr
Rau Roquette - Wild Rocket 150gr

Rau Roquette - Wild Rocket 150gr

36.000₫

Cải Bó Xôi - Spinach Bunched 500gr
Cải Bó Xôi  - Spinach Bunched 500gr
Sold Out

Cải Bó Xôi - Spinach Bunched 500gr

55.000₫

Rau Mizuna - Mizuna 350gr
Rau Mizuna - Mizuna 350gr

Rau Mizuna - Mizuna 350gr

58.000₫

Xà Lách - Romaine 350gr
Xà Lách - Romaine 350gr

Xà Lách - Romaine 350gr

35.000₫

Xà Lách - Iceberg 350gr
Xà Lách - Iceberg 350gr

Xà Lách - Iceberg 350gr

35.000₫

Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 350gr
Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 350gr

Xà Lách Lollo Đỏ - Lollo Rossa 350gr

35.000₫

Xà Lách Tím - Radicchio 350gr
Xà Lách Tím - Radicchio 350gr

Xà Lách Tím - Radicchio 350gr

47.000₫

Xà Lách - Green Lollo 200gr
Xà Lách - Green Lollo 200gr

Xà Lách - Green Lollo 200gr

35.000₫

Rau Xà Lách Mix - Orient Mix 100gr
Rau Xà Lách Mix - Orient Mix 100gr

Rau Xà Lách Mix - Orient Mix 100gr

68.000₫