THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Pre-Washed Lettuce & Salads

Rau xanh và salad


Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg
Thùng Rau Củ Quả Lớn<br>Dành cho gia đình 3-6 người<br>Khoảng từ 10kg đến 12kg

Thùng Rau Củ Quả Lớn
Dành cho gia đình 3-6 người
Khoảng từ 10kg đến 12kg

600.000₫

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg
Thùng Rau Củ Quả Nhỏ<br>Dành cho gia đình 2-3 người<br>Khoảng từ 7kg đến 8kg

Thùng Rau Củ Quả Nhỏ
Dành cho gia đình 2-3 người
Khoảng từ 7kg đến 8kg

400.000₫

Xà Lách - Red Oakleaf 500gr
Xà Lách - Red Oakleaf 500gr

Xà Lách - Red Oakleaf 500gr

35.000₫ Regular price 50.000₫

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Sold Out

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr

50.000₫

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Xà Lách - Frissee X Fine 500gr
Sold Out

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

50.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr
Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Xà Lách - Iceberg 350gr
Xà Lách - Iceberg 350gr
Sold Out

Xà Lách - Iceberg 350gr

50.000₫

Xà Lách - Green Lollo 500gr
Xà Lách - Green Lollo 500gr

Xà Lách - Green Lollo 500gr

50.000₫