THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Combo thịt nướng


Đùi cừu có xương (combo 4-6 người)
Đùi cừu có xương (combo 4-6 người)

Đùi cừu có xương (combo 4-6 người)

2.850.000₫

Nạc lưng bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4-6 người)
Nạc lưng bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4-6 người)

Nạc lưng bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4-6 người)

5.250.000₫

Thăn nội bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4 - 6 người)
Thăn nội bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4 - 6 người)

Thăn nội bò Wagyu mb6/7 nướng (combo 4 - 6 người)

6.500.000₫

USDA Prime Rib Roast Bone-In (4-6 people)
USDA Prime Rib Roast Bone-In (4-6 people)

USDA Prime Rib Roast Bone-In (4-6 people)

5.000.000₫

Australian Grass-Fed Cube Roll Roast (4-6 people)
Australian Grass-Fed Cube Roll Roast (4-6 people)

Australian Grass-Fed Cube Roll Roast (4-6 people)

3.850.000₫

USDA Angus Striploin Roast (4-6 people)
USDA Angus Striploin Roast (4-6 people)

USDA Angus Striploin Roast (4-6 people)

3.500.000₫