THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Nước xốt, xốt salad & nước chấm


Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml
Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

Xốt Tiêu Xanh - Peppercorn Sauce 200ml

125.000₫

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml
Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml

Xốt Nấm - Mushroom Sauce 200ml

125.000₫

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml
Sold Out

Dấm Balsamic - Balsamic Vinegar 500ml

105.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Roasted Red Pepper 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Red Pepper 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Roasted Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Roasted Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Spicy Three Pepper 198gr
Sold Out

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Spicy Three Pepper 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos  Artichoke And Garlic 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Artichoke And Garlic 198gr

139.000₫

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr
Xốt Hỗn Hợp  - Athenos Original 198gr

Xốt Hỗn Hợp - Athenos Original 198gr

139.000₫

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr
Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

Sốt Nấm Porcini Và Truffle Trắng - Porcini Sauce With Truffle 400gr

655.000₫

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr
Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

Sốt Nấm Porcini - Porcini Sauce 800gr

545.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Trắng - Champignons And White Truffle Sauce 510gr

675.000₫

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr
Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

Sốt Nấm Và Truffle Đen - Champignons And Black Truffle Sauce 510gr

600.000₫

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr
Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

Sốt Oliu Đen - Black Olives Sauce 510gr

295.000₫

Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml
Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

Xốt Phô Mai Xanh - Blue Cheese Sauce 200ml

150.000₫