THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Spices

Gia Vị


Taco and Fajita Spice Mix -50g
Taco and Fajita Spice Mix -50g
Sold Out

Taco and Fajita Spice Mix -50g

120.000₫

Mediterranean Spice Mix -50g
Mediterranean Spice Mix -50g
Sold Out

Mediterranean Spice Mix -50g

135.000₫

Cajun Spice Mix -50g
Cajun Spice Mix -50g
Sold Out

Cajun Spice Mix -50g

120.000₫