THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

Chicken Breast Fillet CP - Ức Gà Phi Lê CP - Frozen 1kg

90.000₫
Boneless, skinless chicken breast.